skip to Main Content

Настоящите общи условия се отнасят за всички услуги от Translate Menu, чрез електронния магазин http://www.translatemenu.com.

Използването на услугите на този сайт, автоматично означава приемане на условията, изброени по-долу.

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ГИ ВНИМАТЕЛНО!

В случай че не сте съгласни с някои от тези условия, Ви молим да не ползвате услугите на този сайт.

1. Наименувания и права

Купувач: физическо или юридическо лице, което прави поръчка на сайта на Translate Menu.

Продавач: Translate Menu, (http://www.translatemenu.com), управлявано от CB Culinary Consulting, със седалище на фирмата в гр. София.

Поръчка: електронна заявка, явяваща се форма на комуникация между купувача, (клиента) и продавача, (Translate Menu), в която Translate Menu се съгласява да достави избраната от купувача услуга на посочен от него имейл адрес, а купувачът се съгласява да заплати нейната цена с банкова карта или чрез платежно нареждане.

Продукти: преводачески услуги, които Translate Menu предлага, да бъдат доставени на купувача, в резултат на договора му с фирма CB Culinary Consulting.

Договор: електронна поръчка на сайта http://www.translatemenu.com, потвърдена и приета от продавача CB Culinary Consulting.

2. Информация за услугите

Услугите, продавани на сайта http://www.translatemenu.com, са крайни и с фиксирани цени, каквито можете да видите на сайта 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. При избор на услуга от сайта на Translate Menu, клиента се съгласява да получи превод на посочения от него език. За ефективен ден и час на поръчката се счита момента, в който плащането на поръчката е получено.

Цените на услугите, обявени в сайта, са с включено ДДС, което е 20% от стойността на продукта.

Отбелязаната на фактурата покупна цена на услугите, ще бъде същата, като тази в сайта, в момента на заявката на същите. Също така, поемаме отговорност, че стойността на поръчката Ви няма да се промени след нейното потвърждение по Вашата електронна поща, посочена при регистрацията в сайта.

3. Поръчка

Когато Translate Menu потвърди Вашата поръчка, това автоматично означава, че Вие сте запознати и съгласни с правилата за ползване на сайта, упоменати в общите условия.

За успешно приета и регистрирана поръчка в Translate Menu, се счита тази, която е потвърдена електронно по и-мейла на купувача, без да изисква отговор от него.

Потвърждението на една поръчка не се извършва по телефон, а само по електронен път, (и-мейл), след изготвянето на поръчката.

4. Начини на плащане

Имате възможност да платите чрез:

  • Дебитна или кредитна карта за което ще бъдете пренасочени към PayPal;
  • Паричен превод през ЕКОНТ.

5. Доставка

Доставката на поръчаните преводи се извършва по електронен път (през имейл), като не се изисква потвърждение от клиента. С случай, че клиента не е получил доставката на превода си, той има право да поиска повторно изпращане, което трябва да се случи в рамките на 3 часа след получаване на неговото искане в работен ден, или в рамките на 3 часа от началото на следващия работен ден. За работен ден се счита всеки официален работен ден в Република България, от 9:00 до 17:00 часа.

6. Отказ от поръчка – „Отказ от договора“

Клиента има право да се откаже от поръчката си по всяко време в рамките на 72 часа от изпращането на поръчката. В подобен случай, клиента се съглася че:

  • Ако отказа от поръчка се случи в рамките на 0 (нула) до 5 (пет) часа след изпращането на поръчката купувача не дължи никакво обезщетение на Translate Menu. Ако е направено плащане, то се възстановява, като всички разходи и такси са да сметка на купувача.
  • Ако отказа от поръчка се случи в рамките на 5 (пет) до 48 (четирийсет и осем) часа след изпращането на поръчката купувача дължи обезщетение на Translate Menu в размер на 50 (петдесет) процента от сумата на заявката. Останалата сума се възстановява на купувача, като всички разходи и такси за паричните преводи се удържат от купувача.
  • Ако отказа от поръчка се случи в рамките на 5 (пет) до 72 (седемдесет и два) часа след изпращането на поръчката купувача дължи обезщетение на Translate Menu в размер на 75 (седемдесет и пет) процента от сумата на заявката. Останалата сума се възстановява на купувача, като всички разходи и такси за паричните преводи се удържат от купувача.

7. Рекламаця

Translate Menu носи отговорност за гаранцията и качество на услугите, които продава. Отправените рекламации ще бъдат уважени, според условията, посочени по-долу, в противен случай, няма да бъдат приети:

Рекламацията трябва да се представи в писмен вид на и-мейл адреса: translate.menu.office@gmail.com

Рекламациите в писмен вид се представят в рамките на 48 часа от получаването на превода от купувача и констатирането на дефекта.

Рекламациите се разглеждат, в срок до 2 работни дни, от тяхното получаване.

8. Промоции и конкурси

Ние определяме регламента и правилата на промоциите и конкурсите, които организираме. Тези правила са известни само на потенциалните клиенти, чрез техния профил в нашия сайт или от официалната ни страница във Фейсбук.

Право на промоции имат само тези клиенти, които следват правилата, публикувани в сайта. Също така, промоциите се прилагат само за поръчки, които са направени в нашия сайт, в периода, в който промоцията е валидна до изчерпване на количествата.

Translate Menu си запазва правото да отменя промоция или конкурс без предизвестие.

9. Поверителност на личните данни

Ние уважаваме и зачитаме неприкосновеността на личните данни на нашите клиенти и им гарантираме поверителност, като за целта няма да изпращаме информация за тях на трети лица, а данните им ще бъдат използвани само за лични нужди, както и за целта, за която са били предоставени, а именно: поръчки, промоции, както и търговска информация за нашия онлайн магазин, с марка Translate Menu.

Целта на събирането на личните ви данни, е единствено и с цел доставка на поръчка, направена от Вас, в сайта http://www.translatemenu.com.

Според закона 677/2001, имате право на достъп, промяна на данните, правото да не бъдат предмет на индивидуални решения, както и правото да се обърнате към съда. Също така, имате право да променяте личните си данни или да поискате тяхното заличаване. За да упражните тези права, можете да подадете писмена молба, подписана от вас и да ни я изпратите на e-mail: translate.menu.office@gmail.com.

10. Съхранение на лични данни и търговски комуникации

Събраните лични данни ще бъдат използвани само за обявената цел на този сайт. Информацията във формуляра за поръчката, ще се използва за изпращане на потвържденията на същите, периодични промоции, конкурси и т.н. Ние сме ангажирани с това да не продаваме или предлагаме данни съдържащи лична информация за нашите клиенти.

Translate Menu е против СПАМ-а. Всеки потребител/клиент, предоставил и-мейл адреса си в сайта може да избере да бъде изтрит. Съобщенията, направени от Translate Menu чрез електронна комуникация съдържат цялостна и последователна идентификация на подателя, или линкове към тях, с представяне на съдържанието.

11. Злоупотреба

Всеки опит за достъп до личните данни на друг потребител, промяна на съдържанието на сайтa http://www.translatemenu.com или повлияването на качеството му на работа, ще се счита за криминалнa проява и престъпление, наказуемо от компетентните органи, съгласно Българското правно законодателство.

12. Граници на отговорност

Translate Menu не носи отговорност за щети от всякакъв вид, в случай че купувачът или трето лице, може да пострада в резултат на изпълнение на някое от задълженията, произтичащи от използването на услугите след доставка, както и за тяхната загуба.

Информацията може да бъде възпроизведена в печатна форма, само за лична употреба.

Тази информация, не може да се възпроизвежда, разпространява или предава на други лица, както и да бъде включена в друг документ, или материал, без предварителното писмено на разрешение автора й.

13. Непредвидени обстоятелства

Translate Menu си запазва правото да отложи или отмени доставката на поръчаните услуги, ако това не може да бъде изпълнено поради причини, независещи от нас, включително пожари, експлозии, наводнения, екстремни климатични условия, епидемии, стачки, правителствени действия, войни терористични актове, протести, бунтове, граждански вълнения и др. Ако в срок до петнадесет (15) дни от датата на съответното събитие, гореописаните причини не бъдат преустановени, всяка от страните има право да уведоми другата за прекратяването на договора, без някоя от тях да може да претендира за някакви обещетения и неустойки.

14. Съдебни спорове

Всеки спор, между клиентите и сайта http://www.translatemenu.com, ще бъде решаван по взаимно съгласие. Тези условия са задължителни и за двете страни. Двете страни се считат за информирани и съгласни за всички промени в „Общите условия“, от датата на тяхното публикуване в сайта. Клиентът е отговорен единствено да бъде винаги в течение с всички промени в тях. Ползването на услугите на сайта, след промени в „Общите условия“, означава, че сте съгласни с тези промени.

Тези условия ще се тълкуват и прилагат в съответствие със законите в правната система на България. Всички спорове, произтичащи от (или) свързани със сайта, следва да бъдат разрешени в български съд. Печатната версия на този документ и известията, предавани по електронен път от сайта, ще имат доказателствена сила в съдебни и/или административни производства в България.

В случай че имате въпроси или притеснения относно тези условия и правила за ползване, не се колебайте да се свържете с нас чрез контактната форма в сайта или на електронна поща: translate.menu.office@gmail.com.

Back To Top